Seachtain na Gaeilge

Phrasaí don Seachtain na Gaeilge
Learn Irish with your child!  Click on the blue links to hear the phrases, songs and poems!

Picture

Dia dhuit (Hello)
Dia’s Mhuire Dhuit (Hello)

Conas atá tú? (How are you?)

    Tá mé go maith. (I am good.)

    Níl mé go maith, tá mé tinn. (I’m not good, I am sick)

Cad is ainm duit? (What is your name)

_____________ is ainm dom. (_________ is my name)


Picture

Taispeáin dom_____________ .
Ceann (head)
Srón (nose)
Béal (mouth)Gualainn (shoulder)
Glúin (Knee)
Cos (foot)

Is maith liom _______________ .
Pancóga (pancakes)            Úll (apple)    
Bainne (milk)                     Ceapaire (sandwich)
Calóga Arbhair (corn flakes) Sú Oráiste (orange juice)
Subh (jam)                        Uisce (water)          
Cáca (cake)                       Seacláide (chocolate)

Amhránaí
Lámh, lámh eile, a haon a dó,
Lámh, lámh eile, a haon a dó, (hand, another hand, one, two)
Cos, cos eile, a haon a dó, (foot, another foot, one, two)
Súil, súil eile, a haon a dó, (eye, another eye, one, two)
Cluas, cluas eile, a haon a dó, (ear, another ear, one, two)
Ceann, srón, béal, smig, (head, nose, mouth, chin)
Agus fiacla bána im’ bhéal istigh (and my white teeth inside my mouth)

Is páiste beag mise
Is páiste beag mise, (I’m a small child)
Ag bualadh bos, (clapping my hands)
Is maith liom súgradh, (I like playing)
Is maith Liom sos, (I like break)
Bím in sheasamh, (I am standing)
Bim in shuí, (I am sitting)
Nuair a theím a chodladh, (When  I go to sleep)
Bím in luí. (I am lying)

Is maith liom é (I like it)
Ag siúl, ag siúl, is maith liom é, (walking, walking, I like it)
Is maith liom é,Is maith liom é, (I like it, I like it)
Ag siúl, ag siúl, is maith liom é, (walking, walking, I like it)
O, bí ag siúl liomsa. (O walk with me)

Ag rith, ag rith……. (Running, running……..)
Ag léim, ag léim……… (Jumping, jumping……..)

Ceann, Gualinn, Glúine, Cos (Head, shoulders, knees and toes)
Ceann, gualainn, glúine, cos. glúine, cos, (Head, shoulders, knees and toes)
Ceann, gualainn, glúine, cos glúine, cos, (Head, shoulders, knees and toes)
Agus súile, cluasa, béal agus srón. (And eyes, ears, mouth and nose)
Ceann, gualainn, glúine cos glúine cos. (Head, shoulders, knees and toes)


Leave a Reply